Een concreet programma voor het succesvol beheersen van de energietransitie en het optimaliseren van uw vlootbeheer.

Juridische voorwaarden

De registratieaanvraag wordt van kracht na ontvangst door link2fleet srl van het naar behoren ingevulde registratieformulier. Het inschrijvingsbedrag is verschuldigd bij inschrijving.

Dit bedrag omvat het recht op deelname aan de training(en) en het lesmateriaal. Het omvat ook de kosten van parkeren en maaltijden tijdens de LIVE-sessies.

link2fleet srl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die deelnemers lijden tijdens of als gevolg van de cursussen.

Terugbetaling zal worden verleend in het geval dat de klant niet kan deelnemen aan de cursus(sen) volgens de volgende regels:

  • Tot 120 dagen voor het begin van het evenement: 30% van de totale waarde van de dienst wordt in rekening gebracht als vergoeding.
  • Tussen 120 en 90 dagen voor het begin van het evenement: 50% van de totale waarde van de dienst wordt in rekening gebracht als compensatie.
  • Tussen 90 en 30 dagen voor de aanvang van het evenement: 80% van de totale waarde van de dienst wordt als schadevergoeding aangerekend.
  • Tussen 30 dagen en de datum van het evenement: 100% van de totale waarde van de dienst wordt als schadevergoeding aangerekend.

In het geval dat het optreden van een gebeurtenis het goede verloop van de opleidingen in gevaar brengt, behoudt link2fleet srl zich het recht voor om de datum en plaats te wijzigen en de deelnemers te informeren.

In geval van overmacht behoudt link2fleet srl zich tevens het recht voor om de cursus(sen) en/of training(en) te annuleren of uit te stellen en zal, indien van toepassing, reeds ingeschreven deelnemers terugbetalen tot het ontvangen bedrag, binnen 60 dagen na de datum waarop de training(en) had(den) moeten plaatsvinden. Elke andere eis tot schadevergoeding of schadeloosstelling door de deelnemers zal niet worden aanvaard.